Nominering 2017-09-29T10:04:46+00:00

Nomineringsförslag

fancy

I Dalarna finns många hängivna kvinnor och män som arbetar målmedvetet för att utveckla sina företag. Nu behöver vi din hjälp med förslag på vilka du tycker förtjänar att uppmärksammas och nomineras till utmärkelsen Stjärnan. Jurygrupperna tar tacksamt emot förslag från dig/er.

Att premiera entreprenörskap, nytänkande och utvecklingskraft är Dalarna Business sätt att öka intresset för företagande.

Stjärnan delas ut på Stjärngalan 25 januari 2018.

  1. Välj kategori
  2. Fyll i dina uppgifter*
  3. Fyll i företaget/personen du vill föreslå
  4. Klicka på Skicka
  5. Klart!

*Du måste ange ditt riktiga namn och en riktig e-post adress. Detta för att vi ska undvika spam. Vi lagrar inte dina uppgifter.

Kriterium: Årets ungdomsföretagare ska inte vara äldre än 30 år och genom målmedvetet, engagerat och kompetent arbete ha etablerat och utvecklat ett eget företagande.
Kriterium: Årets innovatör har utvecklat en idé till en produkt eller tjänst med nya eller banbrytande egenskaper. Produkten eller tjänsten skall ha kommersiellt intresse.
Kriterium: Årets nyföretagare har drivit verksamheten i maximalt 4 år. Personen/erna bakom företaget har snabbt och med ekonomisk kontroll utvecklat ett nytt och stabilt företag från grunden.
Kriterium: Årets företagsledare har genom ett tydligt och kompetent ledarskap bidragit till att utveckla sina medarbetare och /eller sitt företag på ett positivt utmärkande sätt. Engagemang, känsla, omvärldskunskap och kunnighet är exempel på utmärkande egenskaper.
Personen
ska ha en tydlig ledarroll i eget företag eller som anställd verksamhetsledare.
Kriterium: Årets företag kännetecknas av utveckling, nytänkande och god ekonomisk tillväxt. Företaget är ägarelett och ett föredöme såväl lokalt som regionalt, visar engagemang i samhällsfrågor och följer samhällets etiska normer och värderingar.
Kriterium: Årets Dalaprofil är en person som genom sin företagsamhet, kreativitet och initiativförmåga har tagit världen till Dalarna och Dalarna till världen.
Kriterium: Årets nyföretagare har drivit verksamheten i maximalt 4 år. Personen/erna bakom företaget har snabbt och med ekonomisk kontroll utvecklat ett nytt och stabilt företag från grunden.
Kriterium: Årets Exportföretag ska uppvisa en stark utveckling av sin export och ha en gynnsam tillväxt och utveckling i Dalarna som också är bas för bolagets verksamhet.
Kriterium: Årets Varumärke i Dalarna ska ha haft en stark utveckling under året i såväl kännedom som inställning samt ha bidragit stort till företagets finansiella resultat.