Tidigare Galor2018-09-28T13:35:35+00:00

Stjärngalan anordnades för tionde gången den 27 januari 2017. Här kan du läsa om galorna som varit. Vill du veta mer om Utmärkelsen Stjärnan läs mer här.

2018

Stjärngalan 25 januari 2018

”Modet att satsa på sin idé”

Bosse Funcke, vd och ägare, Romme Alpin

Bosse Funcke inledde med att visa en kort filmsekvens över den mäktiga anläggningen Romme Alpin. Redan 1985 fick han och hans kamrat Åke en idé om att starta en skidanläggning på det högsta berget inte alltför långt ifrån Stockholm. De fann Solklinten utanför Borlänge och de första åren ägnades åt att hitta lämpliga skidnedfarter och planera för liftar. De startade sin resa med tomma händer och utan eget kapital och trots stora risker skapades det som idag är Sveriges största alpina skidanläggning utanför fjällen. Efter några år tog Bosse över ägandet själv. Första året hade Romme Alpin god omsättning men sedan följde fem sämre år på grund av dålig snötillgång. Därför gjorde de sig oberoende av natursnö och skaffade snökanoner. Därefter dröjde det till det 10:e verksamhetsåret innan man återigen nådde omsättningen från första året.
Bosse visade bild på den första pistkartan som han ritat och jämförde med dagens. Dagens anläggning har 13 liftar, 31 nedfarter och 760 snökanoner. Säsongen 2016-17 var de uppe i 300 000 besökare. Idag äger Romme Alpin närmare 450 hektar mark och har ett eget fjärrvärmeverk där flis till verket kommer från den egna marken.

Bosse försöker alltid se anläggningen från besökarens sida och har därför en strikt policy för sina medarbetare. Personalen, i varierande åldrar från 20 nationer, har enhetlig klädsel för att man ska kunna se vem som är anställd på Romme Alpin. I framtiden ses inga externa finansiärer eller riskkapitalister utan de vill att Romme Alpin ska drivas som ett familjeföretag med korta enkla beslutsvägar.

”Med mod in i framtiden”

Jenny Gotthardsson, områdeschef Bolidens zink- & silvergruva i Garpenberg

Av Jenny Gotthardsson, fick vi lära oss att redan 375 år före Kristus, började man att ”röra” i berget runt Garpenberg och att Boliden ”endast” varit verksamma samt ägare i 60 år. En regel inom gruvnäringen är att man aldrig kan påverka priset men man kan alltid sälja det man producerar. Därför är det viktigt att man har en hög kostnadseffektivitet och produktivitet.

Runt år 2000 var gruvan nära en konkurs, men då hade några ingenjörer modet att provborra på nya ställen runt berget där man inte tänkt på att utforska tidigare. Det resulterade i att man hittade en ny fyndighet. Detta innebär att de vet att de har 29 år till av brytning vilket är ovanligt lång framförhållning i gruvbranschen. I Garpenberg arbetar de miljömedvetet och fyller igen gamla schakt med restprodukter för att inte få ”Kirunaeffekten”. Vidare arbetar de ständigt med att automatisera brytningen och transporter för att förbättra miljön för medarbetarna. Det gör att de anställda är mycket positiva till all form av automation.

Mod för Jenny är att verkligen bestämma sig och att våga ta beslut, och när hon behöver reflektera, få perspektiv och nytändning i sin ledarroll är hon gärna ute och flyger i sina hemtrakter tillsammans sin bror.

”Modet att resa sig efter svåra motgångar”

Charlotta Tönsgård, VD och medgrundare Engaging Care

Charlotta Tönsgård berättade om sin kar-riärs mörkaste stunder och vad hon lärt sig av dem. Hon arbetade som VD på ett företag som gick i konkurs och som VD på ett annat företag blev hon plötsligen avskedad.

Hennes reflektioner är att man måste våga spänna bågen för att lyckas och att erkänna för sig själv att man kan falla men att inte låta sig hindras från att hoppa.Man måste även skilja på vad man gör och på vem man är och inse att man alltid är en förebild för någon annan.Får vi en chans att hjälpa andra ska vi göra det, för nu under den fjärde vågen av industrialiseringen så måste vi hjälpas åt för att gå framåt. Om du gör misstag, så lär dig av dem och gå vidare. Charlotta avslutade med att säga att de fyra grundpelarna; hälsa, hobbys, familj och jobb behöver vårdas för att fungera. Börjar en av dessa pelare vackla och krackelera är det bra om man är extra försiktig med de andra tre.

”Att ha modet att vara unik”

Lars Wiklund, VD och ägare PWS (Pure Water Scandinavia)

En inspirerande föreläsning av Lars Wiklund, om resan från att gå från ett välavlönat VD- arbete som anställd i Stockholm till att behöva leva på marginalen och låna pengar från banken, sina nära och kära och kämpa långsiktigt för att få sin vision till att bli verklighet.

PWS har utvecklat vattenreningsmaskiner som finns på varje sterilcentral på sjukhusen runt om i hela Sverige. Med mod och expertkunskap har PWS tagit sig in på en internationell marknad tillsammans med Getinge Group, som de allierat sig med i ambitionen att expandera runt om i hela världen. Vattenreningsmaskinen Cubo, som PWS utvecklat, är en ren dalaprodukt, säger Lars. Framtagningen skedde tillsammans med ingenjörer från Dalelven i Borlänge. Dessutom tas material samt själva monteringen från företag inom Dalarna. Lars beskriver också hur han lyckats höja omsättningen tillsammans med sin viktigaste resurs, personalen.

Vinnare

Årets Företag

AB Hammarprodukter, Falun

Ett starkt varumärke med gott renommé. Familjeföretaget som med nytänkande, god kvalitet och ständig utveckling har ökat omsättningen och gjort succé både i Sverige och Internationellt. Företaget värnar om den lokala anknytningen och har stort fokus på nöjda kunder och på personalens individuella utveckling.

Årets Nyföretagare

Annica Hanses, IDEH AB, Avesta

Med järnkoll på ekonomin har denna företagare byggt en stark verksamhet som skapar tillväxt och arbetstillfällen. I en konkurrensutsatt bransch visar företagaren att det går att vända på steken och nå framgång.

Årets Företagsledare

David Pagels – Dellner Couplers, Falun

Med en ledarskapsstil som aldrig gör avkall på laget före jaget har denna företagsledare lyckats skapa stolthet och engagemang. Genom att leva värdegrunden, ha kul och agera som en förebild styr företagsledaren ett bolag som går som tåget.

Årets Exportföretag

Dellner Couplers AB, Falun

Med en stark drivkraft och tydliga strategier har de lyckats koppla sin starka tillväxt med en lika stark lönsamhet. Den internationella handeln går som tåget med en exportandel som ligger på 99%. Vi är både stolta och glada för att loket till detta världsföretag finns i Dalarna.

Årets Varumärke

Fiskarhedenvillan, Borlänge

Med flexibilitet och valfrihet som grund har företaget en tydlig planlösning för sitt varumärke. Stommen i affären är fortfarande den svenska marknaden, men i snabb takt bygger de nu ut för export.

Årets Ungdomsföretagare

Robin Sjöblom, Rättvik/Falun Bowling & Krog

En inspirerande och målmedveten person som tidigt började jobba inom branschen med en vision om att skapa en helhetsupplevelse för kunden. Ledarstilen utgår från människan där alla är lika mycket värda och har ett gemensamt mål. Höga ambitioner leder till nya kunskaper som omsätts i praktiken oavsett område och personen har genom sitt företagande skapat en livsstil som världen kretsar kring.

Årets Nytänkare

Stefan Lysén, Luvian AB, Falun

Produkten fyller ett stort marknadsbehov och svarar mot viktiga samhällsutmaningar inom både klimat och hälsa. Att kunden dessutom snabbt ser ekonomiska fördelar med att uppleva fjälluft hemma gör att företaget lagt grunden för framgångsrik expansion.

Årets Dalaprofil

Stefan Olsson, Falu Tennisklubb

Årets Dalaprofil är en suverän inspiratör och en mycket god förebild. Med stor ödmjukhet visar han att ingenting är omöjligt. Dalaprofilen har haft många bollar i luften genom åren sedan han började sin idrottsliga karriär som sjuåring. Med Dalarna som utgångspunkt har han målmedvetet tagit sig ut i världen och med precision slagit sig in i världseliten. Han är en av de tre svenskar som lyckats med bedriften att vinna Wimbledon.

2017

Stjärngalan 2017

EN STJÄRNGALA MED AFFÄRSMÖJLIGHETER!

Årets Stjärngala enligt många deltagare var den bästa Stjärngalan någonsin. Att vi dessutom firade tioårsjubileum med en tillbakablick på alla tidigare års vinnare gjorde kvällen extra festlig.

Omkring 500 företagare deltog, från både större och mindre företag. Kvällen bjöd på givande affärsmingel, härlig stämning, delvis lokal underhållning och många kloka ord från de fem föreläsarna.

NYA AFFÄRSMÖJLIGHETER I SCANDINAVIAN MOUNTAINS

Charlotte Skott, VD Scandinavian Mountains och Destination Sälenfjällen, berättade att besöksnäringen kom igång först på 40-talet och är relativt ung men är idag den största exportnäringen. Den har också överlägset flest sysselsatta.

Scandinavian Mountains är en väldsdestination som består av Sveriges och Norges största alpina destinationer – Sälenfjällen och Trysil och destinationerna Idre och Engerdal. Samarbetet har initierats för att kunna hänga med i utvecklingen som världsdestination när det gäller vinteraktiviteter samt att få folk att stanna kvar och även öka inflyttningen för att kunna öka skatteintäkterna i kommunerna. 4 400 anställda arbetar inom besöksnäringen på dessa orter. Till det kommer ”ringar på vatten effekten”, som sysselsätter hantverkare m fl.

Charlotte berättade vidare att den största besöksgruppen är barnfamiljer som vill ha ett brett utbud. Den kommande flygplatsen är mycket viktig för att kunna hämta besökare från utlandet inom en radie av 2 timmars flygtid men närmarknaden, Dalarna/Sverige, är lika viktig. De mest betydelsefullaste marknaderna är Sverige, Norge, Danmark, Tyskland och England.

MED KOMPETENSFÖRSÖRJNING SOM FRAMGÅNGSRECEPT

Håkan Gustavsson VD Autoform, Malung
Håkan beskrev hur det relativt lilla företaget i Malung tillverkar och levererar produkter till de flesta stora bilmärkena i världen. Autoform AB är exklusiv leverantör av bland annat bagagerumsmattor och takboxar till Volvo och Toyota. De gör även karosser till Nibe husvagnar/husbilar och levererar fronter till Nibe och Thermias värmepumpar. De bygger även komponenter till hus i flyktingläger, som finansieras av IKEA Foundation.

Håkan fortsatte med att berätta om svårigheterna att rekrytera på en ort där det inte finns någon arbetslöshet. Autoform har idag 75 anställda som arbetar 3 och 4-skift. Man har ett nära samarbete med Vansbro och utbildningar på de bägge orterna i Malung-Sälens kommun, för att säkerställa återväxten. Fyra ingenjörer veckopendlar till arbetet från andra orter (bl a Falun, Sandviken). Att visa upp Autoform som en intressant arbetsgivare, är också ett sätt att öka profilera och marknadsföra sig lokalt.

Kvalitet och miljö är mycket viktiga konkurrensverktyg för Autoform. Man ser ständigt över för att förbättra och ligga i framkant inom dessa områden.

AFFÄRSMÖJLIGHETER MED OS I SYDKOREA OCH JAPAN

Petter Sund och Johan Sund, Business Sweden
Business Sweden bildades 2013 genom en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden. Målet är att stärka Sverige som en attraktiv, innovativ och konkurrenskraftig affärspartner.
Petter Sund inledde med att berätta om att Japan är världens tredje största ekonomi och Sveriges näst största exportmarknad i Asien. Japan har 127 miljoner invånare och ekonomin är tio gånger större än Sveriges.

I samband vinter-OS 2018 i Korea och sommar-OS i Japan 2020 så ökar möjligheterna för investeringar.
Johan Chun fortsatte med att säga att Korea ligger lite i skuggan av Japan och räknas som den elfte största ekonomin i världen och som ett av de mest innovativa länderna i världen. Med 50 miljoner invånare är Korea idag Sveriges fjärde största exportmarknad i Asien. Korea har etablerat sig som ett av de mest utvecklade länderna för internationell handel i Asien. I och med frihandelsavtal med EU gör att det är enklare och mer kostnadseffektivt för svenska företag att exportera till Korea.

Fler japanska företag välkomnar samarbete med utländska företag och är en stor och köpstark marknad. Intresset för skandinavisk design och mode är stort och för båda länderna gäller att svenska produkter står högt i kurs och svenska lösningar har gott renommé.

Inför de båda olympiska spelen förväntas turismen öka och i samband med den utvecklas kommersiella möjligheter. Inom branscherna flygplanstillverkning, snabbtåg, bilindustrin, robotar för tillverkningsindustrin, verkstad- och skeppsindustrin samt kosmetik- och läkemedelsindustrin finns stort intresse för svenska företag avslutade Petter och Johan sitt intressanta föredrag.

HUR HAR ICA BLIVIT ETT AV SVERIGES STARKASTE VARUMÄRKEN

ICA Sveriges marknadsdirektör Mats Liedholm berättade om hur ICA blivit ett av Sveriges starkaste varumärken.
Styrkan är att vara sig själv där kärnan är den lokala handlaren som tar vara på lokala förutsättningar. ICA startade i Gävle för hundra år sedan när fria handlare gick ihop för samverkan och fann styrkan i det gemensamma.

Ett kommunikationsrecept som lever över tid och levandegör ICA är de 600 avsnitten och 15 år med ICA-Stig. Reklamfilmerna speglar samhället genom genuinitet och äkthet och visar ett samhällsengagemang som t ex rosa-bandet kampanjen samt mångfald.

Liedholm framhöll att det är samspelet mellan 1300 handlare som fokuserar på fyra nyckelområden som gör att ICA lyckats. Det är lösningar för måltider, digital omställning, tydligt prisvärde samt hälsa & hållbarhet.

Förmågan och viljan att utvecklas samt nytänkande och att finnas där kunden finns är receptet för att finnas i 100 år till.

Vinnare

Årets Exportföretag

Autoform, Malung

Ett företag med en ständigt växande exportmarknad och en produktion som stadigt utvecklas. I en extremt tuff bransch är deras vinstmarginal på 10% mycket imponerande. Att skapa den i ett vacuum är ännu mer beundransvärt.

Årets Dalaprofil

Jenny Rissveds

Modig, stark, med kyligt lugn,
Smart, vass, med fokus bäst,
Ung, tuff, ett skickligt proffs.

Hon är företagare. Hon är viktig för sin sport och bidrar till utveckling av Dalarnas varumärke, till gagn för vårt näringsliv och vår attraktivitet. Med framgång och ödmjukhet inspirerar hon en ny generation att motionera och cykla MTB. Hon är fostrad i Falu Cykelklubb och redan folkkär. Som kronan på verket kröntes 2016 års framgångsrika säsong med hennes och Dalarnas allra första kvinnliga sommar OS-guld!

Årets Dalaprofil 2016 är: Jenny Rissveds

Årets Varumärke

Leksands IF, Leksand

Med självinsikt och stort allvar har man lyckats återta kommandot över sitt varumärke. Med struktur, envishet och en urstark tro har man återsamlat sina krafter och är nu starkare än någonsin. Att framgångarna också infunnit sig visar än en gång att målmedvetenhet och strategi vinner i längden.

Årets Nybyggare

Nagla Negm El Dim Hussein, Shamsen Assistans AB, Djurås

Årets Nybyggare har med ett genomtänkt och långsiktigt entreprenörskap framgångsrikt vårdat och utvecklat sitt företag under ledorden valfrihet och flexibilitet.

Årets Nyföretagare

Penikandjonom Kone, P. Solenergi & Service AB

Med sitt ansvarsfulla och samtidigt orädda entreprenörskap, har denne företagare byggt upp en stabil verksamhet som tar ett traditionellt hantverk till nya miljömedvetna lösningar i nya delar av världen. Med stor generositet delar årets nyföretagare också med sig av sina erfarenheter till andra företagare i Dalarna.

Årets Företagsledare

Pierre Bengtsson – MAFI AB, Mora

En företagsledare som vågar utmana sin affär, håller örat på rälsen och drar de stora penseldragen. Han tar sina medarbetare och sin organisation till nya höjder, hänger upp och klämmer fast, tar språnget ut i framtiden och breddar såväl marknader som vyer. Årets företagsledare är: Pierre Bengtsson, Mafi

Årets Nytänkare

Susanna Bergstrand Börjegren, NoseOption AB, Borlänge

Produkten fyller ett stort marknadsbehov. Med känsla för kundens behov och näsa för affärer har NoseOption lagt grunden för kommersiella framgångar på en global marknad. En värdig vinnare av Årets Nytänkare!

Årets Ungdomsföretagare

Tom Sakofall, Nuvida AB

Att våga drömma, att ta tag i sin idé, se affärsmöjligheten och utveckla den fullt ut- Det har årets ungdomsföretagare verkligen tagit fasta på. Genom målmedvetenhet och sitt entreprenörskap har årets ungdomsföretagare utvecklat sitt företagande för att möta en av dagens stora utmaningar. Med engagemang, kompetent arbete och samarbete har verksamheten snabbt kunnat byggas upp till dagens och morgondagens behov.

Årets Företag

Tractive AB, Borlänge

Med en stark företagskultur och en stor innovationskraft har bolaget visat upp en imponerande organisk tillväxt. Med målet att bli marknadsledande inom sin nisch har företaget lyckats i sin satsning att tillverka produkter med hög kvalitet och hållbar prestanda.

2016

Stjärngalan 2016

MAGISK STJÄRNGALA!

Årets Stjärngala bjöd på givande affärsmingel, härlig stämning, magisk underhållning och många kloka ord från de sex föreläsarna. Vi är otroligt glada och stolta över positiva omdömen från flera gäster men framför allt är vi fantastiskt glada över att det finns så många duktiga företagare i Dalarna.

FÖRELÄSNINGSREFERAT: AYAD SKAPAR SIN EGEN FRAMGÅNGSMAGI

Att ha ett driv, tänka målmedvetet och inte krångla till; det är receptet för framgång, enligt handelsmannen Ayad Al Saffar. Med järnvilja och fokus har han tagit sig från flyktinglägret i Rättvik till en plats bland näringslivets toppar.

Glöden lyser ur ögonen på entreprenören Ayad Al Saffar när han äntrar scenen på Stjärngalan 2016. Utan vare sig manus eller stödlappar berättar han med energi och medmänsklighet om sitt livs resa till dags dato.

FÖRELÄSNINGSREFERAT: HUR MAGISK ÄR VÅR EKONOMI?

Negativa räntor och börsfall. Vad händer i vår omvärld, vad betyder det för den svenska ekonomin och vad händer med de finansiella marknaderna?

Anna Öster, chefsekonom på Länsförsäkringar AB, föreläste på ett av seminarierna under Stjärngalan. Hon förklarde på ett enkelt och överskådligt sätt hur omvärlden påverkar vår svenska ekonomi.

FÖRELÄSNINGSREFERAT: ATT VERKA MAGISKT STORT PÅ LITEN ORT

Krister Mossberg och Jon Lind förklarade hur ett företag som CTEK på en liten ort som Vikmanshyttan med 870 invånare kan verka i stora delar av världen. Det har inte med orten utan med människor att göra.

Sedan starten har CTEK sålt drygt 6 miljoner produkter i 70 länder. Enkelt uttryckt kan man säga att det började med att man lyckades knäcka nöten om hur man kan ladda ett batteri till 100%.

FÖRELÄSNINGSREFERAT: GAMMALT BLIR NYTT – EN MAGISK FÖRVANDLING AV LOXODONTA

Att göra ett generationsskifte är inte alltid enkelt. Och inte alltid enkelt när man är i en hård bransch som jobbar med mjuka människor. Men för Ludvikabaserade it-företaget Loxodonta har framgångsreceptet varit att jobba med personalen, långsiktighet och våga tänk nytt.

enny Larson, VD och ekonomichef i Loxodonta berättar inspirerande tillsammans med kollegan och partnern Mattias Pettersson, vice VD och försäljningschef om hur de har jobbat för att göra förvandlingen magisk för alla inblandade. Idag är det 11 år sedan de tog över rodret efter Jennys pappa som startat och lagt grunden till IT-bolaget. Från början var det enbart hårdvara i form av persondatorer som såldes på kontoret i Ludvika. Men när pc-användandet utvecklades och blev var mans produkt hårdnade klimatet och man insåg att kunden även krävde experthjälp och närhet av ett helt annat slag. Man stod vid ett vägskäl och tog ett strategiskt beslut att bli duktiga på tjänster med drift och råd. Fokus flyttades från hårt till mjukt och personliga relationer.

Media

Fotograf Håkan Olsén

Vinnare

Årets Exportföretag

Ctek, Vikmanshyttan – Hedemora

Tydlighet och fokus definierar detta bolag – I sin exportstrategi, sina kund- och produktsegment, sin innovation och i sin personalpolitik. Med en hög och jämn kvalitét i produkter och distribution laddar de för en framgångsrik export till 60 länder.

Årets Nyföretagare

Jan Lindblom, AB ByggProjekt i Dalarna – Falun

Jan har, tillsammans med sina medarbetare, byggt ett företag som gått till en omsättning på 29 miljoner under första verksamhetsåret inom husbyggnadsproduktion.

Årets Ungdomsföretagare

Jeff Öijer, Mora Teknik och Bygg AB – Mora

Med mod och målmedvetenhet har Jeff Öijer, utvecklat och skapat hållbara företag inom olika branscher. Han bygger sitt företagande med viktiga ingredienser som kompetens, nytänkande och samverkan skapar, nya affärsmöjligheter och bygger en bra grund för framtiden.

Årets Dalaprofil

Karin Torneklint

Årets Dalaprofil är starkt förknippad med Dalarna och känd långt utanför Dalarnas gränser. Årets Dalaprofil har positiv inverkan på affärsmöjligheter, näringsliv, utveckling och kontaktytor. Årets Dalaprofil är en person, en organisation eller ett företag som också genererar goodwill utifrån en välskött ekonomisk och etisk position. Årets Dalaprofil har under lång tid byggt kunskap, skaffat bred erfarenhet och skapat god renommé.

Tack vare gott ledarskap och god kompetens har hon spridit trygghet och stabilitet så att teamet har kunnat prestera långt mycket mer än väntat. Att få ut max och vara bäst när det gäller är en konst i sig och det har hon lyckats med i sin nuvarande roll.

Årets Dalaprofil 2015 är vår första kvinnliga förbundskapten i friidrott.

Årets Nytänkare

Karl-Oskar Lundin och Johanna Vikar, Xeronic AB – Borlänge

I den ökande e-handelstrenden finns behov av enkla digitala transaktioner. Med hjälp av BizifyMe kan fler, även små, leverantörer erbjuda bilder, filmer, spel, appar o dyl. Betalningen kan dessutom fördelas till flera mottagare.

Årets Varumärke

Morakniv

Med en genomtänkt och detaljrik strategi har man lyckats förena ett modernt uttryck med en stark historia. Ovanpå detta har varumärket framgångsrikt lyfts fram i nya kommunikationskanaler och dialogen med konsumenterna i sociala medier har växt rekordstarkt under 2015.

Årets Nybyggare

Patricia och Marcel Molenkamp, Lek ute i Sverige AB – Falun

Patricia och Marcel har genom lekfullhet och entreprenörskap byggt upp en nischad och framgångsrik verksamhet.

Årets Företagsledare

Rickard Lyko, Lyko Online AB – Vansbro

En driven företagsledare som alltid satsar 100% när han bestämt sig. Ledaren driver ett företag i konstant förändring där höga krav leder till exceptionell tillväxt och medarbetare som ständigt utvecklas med uppgifterna.

Årets Företag

Swemas – Ludvika

Bolaget har under de senaste åren ökat såväl omsättning som antalet anställda och är ett av ortens mest lönsamma företag. Företaget har specialistkompetens inom sten- och gruvindustri och fortsätter att utvecklas med stark tillväxt.

2015

Stjärngalan 2015

Stjärngalan 2015 hade temat Framgång, och en framgång blev det. Enligt många deltagare var det den bästa Stjärngalan någonsin. Omkring 600 företagare deltog, från både större och mindre företag. Kvällen bjöd på givande affärsmingel, härlig stämning, underhållning och många kloka ord från våra föreläsare.

Unikt bemötande ger framgång

Jessica Öhlund och Johan Nestor från IKEA-varuhuset i Borlänge berättade om visionen att bli Sveriges trevligaste IKEA-varuhus. IKEA Borlänge hade under sitt första år 1,7 miljoner besökare vilket är en stor succé för ett varuhus med ett upptagningsområde på 250 000 personer.

– Det går som bäst för oss när vi kan balansera den affärsmässiga sidan med vår satsning på att utveckla vår personal och våra arbetssätt. Vi har en triangel med visionen, affärsidén och personalidén som lika viktiga faktorer, konstaterade Johan Nestor.

Från hobby till framgångsrikt bryggeri

Björn Falkeström berättade hur det gått till att skapa Sveriges sjätte största bryggeri ur ett hobbyintresse.

Genom passionen för öl, ett företagsekonomiskt sinnelag och en vilja att ständigt utvecklas förvandlades hobbyn till ett framgångsrikt företag. Björn Falkeström, Sylvia Falkeström och de andra på Oppigårds bryggeri har gjort en resa många kanske drömmer om, men få vågar genomföra.

– Det säljs 240 miljoner liter öl på Systembolaget varje år. 1,2 miljoner av dem kommer från Oppigårds. Hittills har vi varit bortskämda med att sälja i princip allt vi producerat, berättade Björn.

Framgång med Zlatankampanj

– Zlatan är trevlig och bra för försäljningen. Men bilden och känslorna han förmedlar om Volvo måste bottna i det vi gör också.

Det sa Anders Gustafsson, vd på Volvo Car Sverige AB, när han gjorde en av sina sällsynta föreläsningar för allmänheten under årets Stjärngala.

Han berättade om ett företag som gått från perioder av tvekan och dåligt självförtroende, till ett företag som bottnar i klara och tydliga värderingar.

– Volvo ska stå för och leverera Skandinavisk lyx, det ska synas och kännas på alla sätt, förklarade Anders Gustafsson.

Framgång ut i världen

– Varför ska man försöka göra något annat än något riktigt stort?

Så sa Hannah Risander under sitt föredrag om Hotell Hagström. Det som tidigare var det något sömniga Hotell Älvdalen har Hannah omformat till både hotell, museum, upplevelselokal och turistattraktion under namnet Hotell Hagström. Albin Hagström byggde dragspelen som musiksatte de svenska dansbanorna, när sedan rocken kom gick han över på elgitarrer. Instrumenten är idag vida kända över hela världen. 2015 var det 90 år sedan han grundade firman.

– Det är dags att göra något mer av det namnet, för Älvdalen och alla som tycker om att bo på hotell, beslöt Hannah Risander.

Media

Fotograf Håkan Olsén

Vinnare

Årets Nytänkare

Anna-Karin Karlsson, Anna-Karin Karlsson Exclusive AB

Att konkurrera på en marknad styrd av trender och starka varumärken är svårt. Med passion, målmedvetenhet och ett öga för design har Årets Nytänkare bevisat att det är möjligt att med små resurser sätta ett nytt företag på världskartan. Prisbelönt, uppskattad och utvald av en kräsen målgrupp av kändisar – en värdig mottagare av priset som Årets Nytänkare!

Årets Dalaprofil

Bengt Gustafsson, VD på Falu Energi och Vatten

Med stor energi och hjärta för det hållbara har denna person lyckats ta Dalarna ut i världen och världen till Dalarna. Genom nytänk  och handlingskraft har många planer satts i verket och flertalet utmärkelser har tagits hem under åren. Personen har bra koll på hur man bäst värmer upp staden och snabbladdar elbilarnas batterier. Under hans tid har Faluns globala utsläpp minskat med 145.000 ton CO2 per år. Dessutom har han gjort VM i skidor till ett klimatneutralt event.

Årets Ungdomsföretagare

Emelyne Norell, Norells Hästsport AB

Att våga bygga en verksamhet på en konkurrensutsatt marknad är entreprenörskap. Med passion, engagemang och kunskap har företagaren tagit över en verksamhet och utvecklat den. Höga målsättningar är en självklarhet för årets ungdomsföretagare. Att Emelyne får tiden att räcka till är imponerande med tanke på alla järn i elden som hon har.

Årets Exportföretag

Fiskarhedens Trävaru AB

En långsam tillväxt och ett bistert klimat ger vinnarföretaget en råvara av högsta kvalité. I anläggningen i den lilla byn i Dalarna förädlas råvaran och 95% säljs på export, framförallt till marknader som konkurrenterna tror är omöjliga.  Med ett stort mod och ett gott ledarskap har man satsat på personal med rätt expertis för att utföra uppdragen. I företagets vilja att växa siktar man på att nå en miljard i omsättning 2015 och för att säkra den framtida kompetensen investerar man i en egen yrkesutbildning.

Årets Företagsledare

Fredrik Skarp, Mora of Sweden AB

Årets företagsledare har genom ett fast handtag, ett inlyssnande sätt, kniviga frågor och ett skarpt affärssinne lyckats utveckla en hel organisation. Konsekvenserna är tydliga! Efterfrågade produkter, ett vasst varumärke och starkt resultat.

Årets Företag

Jofama AB

Genom ett skickligt ledarskap med miljömässigt och socialt ansvar har produktportföljen och ekonomin utvecklats. Kombinationen av funktionalitet, kvalitet och mode har gjort företaget till en vinnare!

Årets Nyföretagare

Petter Myhlback, Anders Hultgren, Jan Johansson och Petter Lundgren, Clockwork Bemanning & Rekrytering AB

Med stort engagemang, närhet och glädje har årets nyföretagare utvecklat sitt företag både ur ett ekonomiskt och socialt perspektiv, samt på kort tid skapat ett starkt varumärke. Ett fullserviceföretag inom sin bransch, där människorna är den viktigaste resursen.

Årets Nybyggare

Radovan Skero och Tatjana Jeremic, Värdshuset Stopet AB

Med stort engagemang i det lokala näringslivet och samhället visar Årets Nybyggare på affärsmässighet och gruvlig framåtanda  i sitt entreprenörskap.

Årets Varumärke

Vasaloppet

En gammal historia moderniserad och satt i dagens kontext har skapat ett varumärke som inte bara är unikt och välkänt i Sverige, utan även långt utanför landets gränser. Med fingertoppskänsla, passion och strategiskt sinne har man utökat produktutbudet och därmed antal kunder lavinartat de senaste åren. Detta klassiska varumärke är sannerligen en riktig långdistansare.