Årets Nybyggare & Årets Nytänkare

Nominerade Årets Nybyggare 2013

Årets Nybyggare ska ha utländsk bakgrund, vara förebildsskapande och en inspirationskälla till andra samt ha bidragit till den lokala tillväxten. Företaget ska ha funnits i Dalarna under minst 3 år och visat ett positivt resultat eller utveckling.

– Abdullah Abbe Kazikci, Liljan i Borlänge
Abbe är en sann entreprenör. Han såg potential och vågade framgångsrikt satsa på Liljan i Borlänge. Med sin erfarenhet, mod och gott ledarskap har han lyckats förena tillväxt och lönsamhet.

– Fardosa Andersson, Dala Care, Mora

Fardosa valde att tidigt se affärsmöjligheterna i en traditionell bransch. Med engagemang och en stark känsla för sina kunder driver Fardosa Dala Care. Gott ledarskap, kvalitet och viljan att utvecklas är hennes drivkraft för att nå en positiv tillväxt.

– Dick och Karin Blaubooer, Turistgården i Särna

Karin och Dick har med små medel men stort engagemang byggt upp Turistgården i Särna. Paret erbjuder sina gäster en attraktiv produkt med hållbarhet i fokus.

I jurygruppen för Årets Nybyggare har representanter från Falun Borlänge-regionen, Invest in Dalarna Agency, Länsstyrelsen Dalarna och SEB deltagit.

 

Nominerade Årets Nytänkare 2013

Årets innovatör har utvecklat en idé till en produkt eller tjänst med nya eller banbrytande egenskaper. Produkten eller tjänsten ska ha kommersiellt intresse.

– Veli-Matti Heikkinen, V M Heikkinen AB, Mockfjärd

Att förändra traditionella branscher kräver inte alltid nya produkter. Genom att förändra affärsmodeller och sätta kunden i fokus, har Veli-Matti Heikkinen lyckats skapa konkurrensfördelar och lönsamhet i sina företag. Receptet fungerar varje gång: Det ska vara enkelt att vara kund!

– Catrine Doverholt, Cado Innovation AB, Avesta

En innovation som inte bara löser ett reellt problem hos många hästägare, utan dessutom ger fördelar i både tid och ekonomi. Den enkla och genomtänkta lösningen bäddar för kommersiella framgångar såväl i Sverige som utomlands.

– Andreas, Henrik och Torsten Gunnerius, Swed Adaptation AB, Hedemora

Möjligheten att förflytta sig är en förutsättning för ett meningsfullt liv. Med hjälp av innovativa lösningar, har företaget skapat helt nya produkter för funktionsanpassning av fordon som ger kunden hög kvalitet, bättre funktion och större valfrihet.

I jurygruppen för Årets Nytänkare har representanter från Almi, Länsstyrelsen Dalarna och Stiftelsen Teknikdalens Företagsinkubator deltagit.

 

2013-12-10T08:53:55+01:00december 10th, 2013|