Årets Företag & Årets Exportföretag

Nominerade Årets Företag 2013

Årets företag kännetecknas av utveckling, nytänkande och god ekonomisk tillväxt. Företaget är ägarlett och ett föredöme såväl lokalt som regionalt, visar engagemang i samhällsfrågor och följer samhällets etiska normer och värderingar.

– Loxodonta AB, Ludvika, Jenny Larsson & Mattias Pettersson

Kvalitet, Utvecklig och Långsiktighet, KUL är företagets värdegrund byggd på. I ett genomfört generationsskifte i kombination med ett modernt delat ledarskap har Företaget lyckats kombinera att möta kundernas behov och skapa en stabil lönsamhet i en bransch som kännetecknas av en snabbutveckling och förändring.

– Dala-Profil AB, Borlänge, Rolf Sandström

Med kundfokus och lyhördhet har Företaget profilerat sig på marknaden och levererat profilerad plåt för olika ändamål inom och utom landet. Genom lokalt engagemang och ett strategiskt tänkande har utveckling skett av personal, lokaler, nya marknader och ekonomin.

– Lindvallen Restauranger AB, Sälen, Anders Sessler

Där människor möts och förväntningarna är stora har Företaget skapat en meny av smak och upplevelser i sina olika restauranger under affärsidén att ”…….. upplevelsen överträffar gästernas förväntningar”. Det har de levererat sedan 1991 med stort lokalt engagemang och god utveckling.

I jurygruppen för Årets Företag har representanter från Handelsbanken, Nordea,SEB och Swedbank deltagit.

 

Nominerade Årets Exportföretag 2013

Årets Exportföretag uppvisar en stark utveckling av sin export och har en stark och positiv utveckling i Dalarna som också är bas för bolagets verksamhet.

– Tractive AB, Borlänge, Ingrid Johnsen

Genom egen tillverkning i Borlänge samt kontinuerlig produktutveckling har Tractive AB lyckats sälja betonghåltagningsmaskiner och transmissioner till många länder med god lönsamhet och ständigt ökad efterfrågan. Lätthet och prestanda gör att Pentruder by Tractive kontinuerligt tar nya marknadsandelar.

– Mora of Sweden, Mora, Fredrik Skarp

Med tradition, kunskap och god lönsamhet levererar Mora of Sweden knivar inom flera segment till stora delar av världen. Med egen tillverkning i Mora har man lyckats behålla kunskap, kompetens samt produktutveckling i bygden för att kunna nå fler marknader och ytterligare stärka varumärket.

– Log Max AB, Grangärde, Tom Sarin

Log Max AB tillverkar och säljer olika typer av skördaraggregat. Med ökad omsättning och god lönsamhet har man haft en stark utveckling av sin export under flera år. Genom bibehållen tillverkning, försäljning och produktutveckling i Grangärde samt genom ett effektivt distributionsnät har man ytterligare stärkt sin position på marknaden.

I jurygruppen för Årets Exportföretag har representanter från Almi, Business Sweden, SSAB och Stora Enso deltagit.

 

 

2013-12-11T08:29:08+01:00december 11th, 2013|