Årets Ungdomsföretagare och Årets Företagsledare

Härmed presenterar vi årets nominerade i de två första kategorier för Dalarna Business utmärkelse Stjärnan.

 

Årets Ungdomsföretagare

Årets Ungdomsföretagare ska inte vara äldre än 30 år och genom målmedvetet, engagerat och kompetent arbete ha etablerat och utvecklat ett eget företagande.

Jurygrupp: Representanter från Almi Invest, Arctic Paper Grycksbo, DalaEnergi, DalaKraft, Dalarnas Försäkringsbolag, Högskolan Dalarna och Region Dalarna.

 

Emelyne Norell, Norells Hästsport AB, Borlänge

Med kunskap, medvetenhet och innovativt entreprenörskap har nytänkande och kvalitet utvecklat verksamheten. Trots en konkurrensutsatt marknad har mål och visioner uppnåtts. Vägen till framgång är att våga satsa nytt och vända svårigheter till möjligheter samt satsa på teamet. Med affärsmässighet och säker känsla har valet varit enkelt- in med nytt, ut med gammalt.

 

Glenn Brus, Kaptens Motor AB, Orsa

Med målmedvetenhet och en stark vilja har verksamheten utvecklats för att möta kunderna på bästa sätt. Där fokus legat på kompetens, tillgänglighet och service har han på ett ödmjukt och jordnära sätt skapat ett kugghjul för kunder och medarbetare på orten. Genom glädje, kärlek och känsla till jobbet uppnått mål och visioner. Det är inte för intet han kallas Kapten.

 

Jeff Öijer, Mora Teknik & Bygg AB, Mora

Genom sin positiva syn på livet där motgång vänts till framgång och tävlingsmomentet tagits med in i företagandet skapas hela tiden nya affärsmöjligheter. Van att kämpa, att sträva efter ett uppsatt mål, en tävlingskänsla han brinner för och där väl utförda jobb, hög servicenivå och god tillgänglighet lockar kunder till sig. Dessutom en glädjespridare utöver det vanliga.

 

Årets Företagsledare

Årets Företagsledare har genom ett tydligt och kompetent ledarskap bidragit till att utveckla sina medarbetare och/eller sitt företag på ett positivt utmärkande sätt. Engagemang, känsla, omvärldskunskap och kunnighet är exempel på utmärkande egenskaper. Personen ska ha en tydlig ledarroll i eget företag eller som anställd verksamhetsledare.

Jurygrupp: Representanter från Adecco, EY, Grant Thornton, KPMG, Nohrstedt & Partners och PwC.

 

Fredrik Skarp, Mora of Sweden AB, Mora

Fredrik har med hjälp av sin metodiska och trygga ledarstil lyckats skapa ett välmående företag och ett tydligt varumärke. Genom att ge sina medarbetare förutsättningen att tänka långsiktigt och nytt så har Fredrik har lyckats med utmaningen att skapa utveckling för en produkt med en över 120-årig tradition.

 

Bengt Östling, Momentum Software AB, Falun

Under Bengts affärsmässiga ledning har företaget utvecklats från en idé till en leverantör över hela landet. Med stort engagemang och viljan att låta medarbetare växa har Bengt lyckats skapa ett framgångsrikt företag med ett extremt tydligt kundfokus.

 

Camilla Carlgren Berg, Paloma, Hedemora

Camillas tydliga värdegrund, värme och intresse för människor har lagt grunden till ett företag som vinner mark i en bransch med hög utvecklingstakt. Camilla har förmåga att höja blicken och låta företaget utvecklas i enlighet med kundens behov och samtidigt bibehålla fokus på kvaliteten i allt som företaget idag levererar.

2014-12-08T06:00:14+01:00december 8th, 2014|