Årets Nybyggare och Årets Nytänkare

Härmed presenterar vi årets nominerade i de två andra kategorier för Dalarna Business utmärkelse Stjärnan.

 

Årets Nybyggare

Årets Nybyggare ska ha utländsk bakgrund, vara förebildsskapande och en inspirationskälla till andra samt ha bidragit till den lokala tillväxten. Företaget ska ha funnits i Dalarna under minst 3 år och visat ett positivt resultat eller utveckling.

Jurygrupp: Representanter från Almi Företagspartner GävleDala, Falun Borlänge-regionen, Invest in Dalarna Agency, Länsstyrelsen Dalarna, PwC och SEB.

 

Daphne och Pauwel van Zonneeveld, Kungshaga Hotell AB, Orsa

Pauwel van Zonneeveld och Daphne van Zonneeveld von Roon har genom långsiktig planering utvecklat Kungshaga Hotell till en framgångsrik verksamhet. Med sitt engagemang i det lokala närings- och föreningslivet är Pauwel och Daphne en förebild.

 

Radovan Skero och Tatjana Jeremic, Värdshuset Stopet AB, Grängesberg

Radovan Skero och Tatjana Jeremic har vågat investera i sin verksamhet. Med hög kvalitet och samarbete med det lokala näringslivet som ledord har Radovan och Tatjana framgångsrikt utvecklat sitt företag.

 

Andrea Friebe, Björn och Vildmark, Orsa

Andrea Friebe har med björnen i fokus framgångsrikt utvecklat en unik verksamhet som kombinerar forskning med kunskapsturism. Genom stor kunskap och engagemang för Dalarnas natur är Andrea en förebild som entreprenör.

 

Årets Nytänkare

Årets Nytänkare har utvecklat en idé till en produkt eller tjänst med nya eller banbrytande egenskaper. Produkten eller tjänsten ska ha kommersiellt intresse.

Jurygrupp: Representanter från Almi Företagspartner GävleDala, Galaxen Borlänge, Länsstyrelsen Dalarna och Stiftelsen Teknikdalens Företagsinkubator.

 

Mats Rudin, Rudma AB, Borlänge

Flexibilitet och idérikedom har präglat företagskulturen ända från starten. Genom nära dialog med kunderna och en ständigt pågående produktutveckling har företaget etablerat sig som en kompetent leverantör till såväl små som stora kunder.

 

Barbro Trum, Dan Trum och Michael Toivio (Toivio & Trum AB), Leksand

Ett nytt alternativ på middagsbordet som även bär fram grundarnas starka övertygelse om smak, miljö, hälsa och socialt ansvarstagande. Entreprenörskap och engagemang -det är så framtidens hållbara företagande måste se ut!

 

Anna-Karin Karlsson, Anna-Karin Karlsson Exclusive AB, Avesta

Genom att kombinera personliga intressen och talanger inom musik, konst och optik har Anna-Karin på kort tid etablerat sig i den yttersta världstoppen bland designers.

2014-12-09T06:00:08+01:00december 9th, 2014|