Årets Varumärke och Årets Ungdomsföretagare

 

Härmed presenterar vi årets nominerade i de två första kategorierna för Dalarna Business utmärkelse Stjärnan 2015.

Årets Varumärke

Årets Varumärke i Dalarna har haft en stark utveckling under året i såväl kännedom som attityd samt har bidragit med en betydande del till företagets finansiella resultat.

Jurygrupp

Dalarnas Tidningar, Norkay, Appelli Advokater och TV4.

Morakniv

Med en genomtänkt och detaljrik strategi har Morakniv lyckats med konststycket att förena ett modernt uttryck med en stark historia. Ovanpå detta har varumärket framgångsrikt lyfts fram i nya kommunikationskanaler och Moraknivs dialog med sina konsumenter i sociala medier har växt rekordstarkt under 2015.

Falu Rödfärg

Ett varumärke så välkänt att det gett namn till en hel färgtyp. Falu Rödfärg har med stor medvetenhet verkat för att särskilja sig gentemot lågpriskopior. Ett nyskapande arbete som riktat sig mot såväl arkitekter som återförsäljare och privatpersoner. Det har gett resultat och Falu Rödfärg har nu åter intagit sin rättmätiga position som premiumvarumärke.

Clockwork

Med en varumärkesstrategi som står stadigt i verksamheten och genom hårt arbete har Clockwork lyckats få både sin verksamhet och omsättning att växa mycket starkt på bara några få år. Individen står i centrum, både i företaget och i affärssituationer. Intern samsyn och en stark målmedvetenhet bildar den stabila varumärkesgrund ett snabbt växande företag behöver.

 

Årets Ungdomsföretagare

Årets Ungdomsföretagare ska inte vara äldre än 30 år och genom målmedvetet, engagerat och kompetent arbete ha etablerat och utvecklat ett eget företagande.

Jurygrupp

Ung Företagsamhet, Högskolan Dalarna, DalaEnergi, Dalarnas Försäkringsbolag, Dalakraft och Region Dalarna.

Jeff Öijer, Mora Teknik och Bygg AB

Med mod och målmedvetenhet har Jeff Öijer genom sitt sätt att se möjligheter i allt, utvecklat och skapat hållbara företag inom olika branscher. Han bygger sitt företagande med hjälp av goda relationer där kunden alltid kan förvänta sig väldigt hög servicenivå. Viktiga ingredienser som kompetens, nytänkande och samverkan skapar nya affärsmöjligheter och bygger en bra grund för framtiden.

Sofi Olsson, SSO UR AB, Borlänge

Med mycket arbete och stort engagemang har Sofi Olsson utifrån sitt intresse och kunskap skapat förutsättningar för sin verksamhet. Personlig service och hennes sinne för form och känsla ger kunden en upplevelse utöver det vanliga. Med stor envishet har företagaren visat att ingenting är omöjligt.

Emma Ris, Emmas Optik Älvdalen

Emma Ris har med god kompetens och mod utvecklat sin verksamhet på en liten ort där service, kvalitet och tydlighet skapar trygghet och lojalitet hos kunderna. Med hennes intresse för människor, sin ödmjukhet och öppenhet till samverkan kan nya affärsmöjligheter utvecklas inom verksamheten.

2015-12-07T07:00:39+01:00december 7th, 2015|