Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/dalarnab/stjarngalan.com/wp-content/themes/Avada/includes/class-avada-head.php on line 105

Föreläsningsreferat: Hur magisk är vår ekonomi?

Stjärngalan LOW DSC_3179

Negativa räntor och börsfall. Vad händer i vår omvärld, vad betyder det för den svenska ekonomin och vad händer med de finansiella marknaderna?

Anna Öster, chefsekonom på Länsförsäkringar AB, föreläste på ett av seminarierna under Stjärngalan. Hon förklarde på ett enkelt och överskådligt sätt hur omvärlden påverkar vår svenska ekonomi.

Anna berättade att året har börjat med ett stort minus, det finns en stor osäkerhet på de finansiella marknaderna som sannolikt kommer fortsätta ett tag till.

Det är Kinas ekonomi och USA:s svaga industri som oroar marknaden, något som påverkar oss alla. Den kinesiska ekonomin står inför stora förändringar med svagare tillväxt som följd, men Anna ser inte en kraschlandning framför sig utan snarare en långsam inbromsning.

I slutet av förra året höjde amerikanska centralbanken räntan för första gången på 9 år. Den amerikanska ekonomin har återhämtat sig sedan finanskrisen och framförallt arbetsmarknaden utvecklas starkt. Det är tjänstesektorn som driver utvecklingen och nyanställer, medan industrisektorn har det tuffare. Det kraftigt sjunkande oljepriset pressar många energibolag och den starka dollarn gör det svårare för samtliga exportbolag. De positiva drivkrafterna är dock fler än de negativa och tillväxten fortsätter att stärkas.

I Europa har vi nu en mer robust tillväxt och en arbetsmarknad som håller på att återhämta sig, allt tyder på att vi är på väg åt rätt håll. Spridningen är fortfarande stor mellan länderna, där Tyskland har låg arbetslöshet, under 5%, medan Grekland och Spanien fortfarande har mycket hög arbetslöshet, över 25%.

I Sverige ser vi en stark tillväxt och det blir full fart under 2016, både på arbetsmarknaden och vad gäller tillväxt. Trots detta är inflationen alltför låg och har varit det under en lång tid. Detta får Riksbanken att bedriva en mycket expansiv penningpolitik, bland annat genom att de har sänkt sin styrränta till negativa nivåer. Sannolikt kommer de sänka räntan ännu mer under året.

Anna sammanfattade det ekonomiska läget genom att förklara att den starka svenska tillväxten just nu främst drivs av den inhemska efterfrågan, dvs hushållens konsumtion, investeringar och offentlig sektor. Utrikeshandeln är fortsatt svag, men ser ljuspunkter. Sammantaget skapar detta många nya jobb och en fallande arbetslöshet. Men vi har samtidigt stora utmaningar framför oss; bostadsmarknaden och arbetsmarknaden fungerar inte så bra som önskat.

Förutsättningarna för fortsatt återhämtning:

  • USA leder återhämtningen.
  • Grundproblemen i Europa består men utvecklingen går åt rätt håll.
  • Kina bromsar in men utan att krascha.

De finansiella marknaderna påverkas av:

  • Fortsatt låg inflation gör att centralbankernas styrräntor förblir låga.
  • Den extraordinära penningpolitiken pressar även långräntor nedåt.
  • Ökade skillnader mellan centralbanker ökar volatiliteten på marknaden.
  • Oron kring utvecklingen i Kina minskar riskaptiten på marknaden.
2016-02-05T08:49:59+01:00februari 5th, 2016|