8 12, 2016

Årets Nyföretagare och Årets Företagsledare

2017-06-05T10:02:53+02:00december 8th, 2016|

Härmed presenterar vi årets nominerade i ytterligare två kategorier för Dalarna Business utmärkelse Stjärnan.   Årets Nyföretagare Årets Nyföretagare har drivit verksamheten i maximalt 4 år. Personen/erna bakom företaget har snabbt och med ekonomisk kontroll utvecklat ett nytt och stabilt företag från grunden. JURYGRUPP Bjursås Sparbank, Södra Dalarnas Sparbank, Leksands Sparbank, Dalarna Science Park, Region [...]

7 12, 2016

Årets Företag och Årets Exportföretag

2017-06-05T10:03:22+02:00december 7th, 2016|

Härmed presenterar vi årets nominerade i ytterligare två kategorier för Dalarna Business utmärkelse Stjärnan.   Årets Företag Årets Företag kännetecknas av utveckling, nytänkande och god ekonomisk tillväxt. Företaget är ägarlett och ett föredöme såväl lokalt som regionalt, visar engagemang i samhällsfrågor och följer samhällets etiska normer och värderingar. JURYGRUPP Falu Energi & Vatten, Handelsbanken, Nordea, [...]

6 12, 2016

Årets Nybyggare och Årets Nytänkare

2017-06-05T10:03:26+02:00december 6th, 2016|

Härmed presenterar vi årets nominerade i ytterligare två kategorier för Dalarna Business utmärkelse Stjärnan.   Årets Nybyggare Årets Nybyggare ska ha utländsk bakgrund, vara förebildsskapande och en inspirationskälla till andra samt ha bidragit till den lokala tillväxten. Företaget ska ha funnits i Dalarna under minst 3 år och visat ett positivt resultat eller utveckling. JURYGRUPP [...]

5 12, 2016

Årets Varumärke och Årets Ungdomsföretagare

2017-06-05T10:03:30+02:00december 5th, 2016|

Härmed presenterar vi årets nominerade i två kategorier för Dalarna Business utmärkelse Stjärnan.   Årets Varumärke Årets Varumärke i Dalarna har haft en stark utveckling under året i såväl kännedom som attityd samt har bidragit med en betydande del till företagets finansiella resultat. JURYGRUPP Dalarnas Tidningar, Norkay, Appelli Advokater och TV4.   Årets [...]