Årets Varumärke och Årets Ungdomsföretagare

Härmed presenterar vi årets nominerade i två kategorier för Dalarna Business utmärkelse Stjärnan.

 

Årets Varumärke

Årets Varumärke i Dalarna har haft en stark utveckling under året i såväl kännedom som attityd samt har bidragit med en betydande del till företagets finansiella resultat.

JURYGRUPP

Dalarnas Tidningar, Norkay, Appelli Advokater och TV4.

Kläppen Ski Resort, Sälen

Hårt arbete i kombination med modiga investeringar har gett Kläppen en självklar plats bland Sveriges vinterdestinationer. Med ett personligt och nära anslag i kommunikationen, inte minst i sociala medier, har man hittat vägen till kunderna och samtidigt stärkt sitt varumärke.

Leksands IF, Leksand

Leksands IF är ett av idrottssveriges och Dalarnas mest kända varumärken. Efter tider med svårigheter har man under 2016 med hjälp av hårt arbete och genomtänkta strategier för både verksamhet och varumärke lyckats skapa nya, stora kontaktytor med sin marknad, med många positiva effekter som följd.

Siljans Chark, Mora

Att kontinuerligt utveckla sin verksamhet och sina produkter i takt med tiden och samtidigt ta vara på traditionen har varit ett lyckosamt recept. Siljans Chark låter medvetet och genomtänkt sitt varumärke slå vakt om värden som talar direkt till moderna köttkonsumenters hjärta – genuinitet, närhet och omsorg.

 

Årets Ungdomsföretagare

Årets Ungdomsföretagare ska inte vara äldre än 30 år och genom målmedvetet, engagerat och kompetent arbete ha etablerat och utvecklat ett eget företagande.

JURYGRUPP

Ung Företagsamhet, Högskolan Dalarna, Dala Energi, Dalarnas Försäkringsbolag, Dalakraft och Region Dalarna.

Linn Danielsson

Med tålamod, god kompetens, stort engagemang och egen drivkraft har Linn Danielsson satt sin prägel på ett historiskt turistmål. Med sitt mod, målmedvetenhet har hon på ett personligt och innovativt sätt utvecklat verksamheten till att bli en riktig pärla, ett självklart resmål.

Robin Hampus

För Robin Hampus är drivkraften att ha nöjda och återkommande kunder. Hans erfarenhet, kompetens och ledarskap genomsyrar hela verksamheten på en lokal och växande byggmarknad. Genom samarbete med det lokala näringslivet, gynnas lokala leverantörer vilket skapar många nya arbetstillfällen på orten.

Tom Sakofall, Nuvida AB

Tom Sakofall är en driven entreprenör som ser affärsmöjligheter och vänder problem till möjligheter. Han skapar många arbetstillfällen och ser till att fler kommer ut på arbetsmarknaden. Tom är öppen för förändringar och har en långsiktig strategi i sitt företagande.

2017-06-05T10:03:30+02:00december 5th, 2016|