Stjärngalan 2017

EN STJÄRNGALA MED AFFÄRSMÖJLIGHETER!

Årets Stjärngala enligt många deltagare var den bästa Stjärngalan någonsin. Att vi dessutom firade tioårsjubileum med en tillbakablick på alla tidigare års vinnare gjorde kvällen extra festlig.

Omkring 500 företagare deltog, från både större och mindre företag. Kvällen bjöd på givande affärsmingel, härlig stämning, delvis lokal underhållning och många kloka ord från de fem föreläsarna.

NYA AFFÄRSMÖJLIGHETER I SCANDINAVIAN MOUNTAINS

Charlotte Skott, VD Scandinavian Mountains och Destination Sälenfjällen, berättade att besöksnäringen kom igång först på 40-talet och är relativt ung men är idag den största exportnäringen. Den har också överlägset flest sysselsatta.

Scandinavian Mountains är en väldsdestination som består av Sveriges och Norges största alpina destinationer – Sälenfjällen och Trysil och destinationerna Idre och Engerdal. Samarbetet har initierats för att kunna hänga med i utvecklingen som världsdestination när det gäller vinteraktiviteter samt att få folk att stanna kvar och även öka inflyttningen för att kunna öka skatteintäkterna i kommunerna. 4 400 anställda arbetar inom besöksnäringen på dessa orter. Till det kommer ”ringar på vatten effekten”, som sysselsätter hantverkare m fl.

Charlotte berättade vidare att den största besöksgruppen är barnfamiljer som vill ha ett brett utbud. Den kommande flygplatsen är mycket viktig för att kunna hämta besökare från utlandet inom en radie av 2 timmars flygtid men närmarknaden, Dalarna/Sverige, är lika viktig. De mest betydelsefullaste marknaderna är Sverige, Norge, Danmark, Tyskland och England.

MED KOMPETENSFÖRSÖRJNING SOM FRAMGÅNGSRECEPT

Håkan Gustavsson VD Autoform, Malung
Håkan beskrev hur det relativt lilla företaget i Malung tillverkar och levererar produkter till de flesta stora bilmärkena i världen. Autoform AB är exklusiv leverantör av bland annat bagagerumsmattor och takboxar till Volvo och Toyota. De gör även karosser till Nibe husvagnar/husbilar och levererar fronter till Nibe och Thermias värmepumpar. De bygger även komponenter till hus i flyktingläger, som finansieras av IKEA Foundation.

Håkan fortsatte med att berätta om svårigheterna att rekrytera på en ort där det inte finns någon arbetslöshet. Autoform har idag 75 anställda som arbetar 3 och 4-skift. Man har ett nära samarbete med Vansbro och utbildningar på de bägge orterna i Malung-Sälens kommun, för att säkerställa återväxten. Fyra ingenjörer veckopendlar till arbetet från andra orter (bl a Falun, Sandviken). Att visa upp Autoform som en intressant arbetsgivare, är också ett sätt att öka profilera och marknadsföra sig lokalt.

Kvalitet och miljö är mycket viktiga konkurrensverktyg för Autoform. Man ser ständigt över för att förbättra och ligga i framkant inom dessa områden.

AFFÄRSMÖJLIGHETER MED OS I SYDKOREA OCH JAPAN

Petter Sund och Johan Sund, Business Sweden
Business Sweden bildades 2013 genom en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden. Målet är att stärka Sverige som en attraktiv, innovativ och konkurrenskraftig affärspartner.
Petter Sund inledde med att berätta om att Japan är världens tredje största ekonomi och Sveriges näst största exportmarknad i Asien. Japan har 127 miljoner invånare och ekonomin är tio gånger större än Sveriges.

I samband vinter-OS 2018 i Korea och sommar-OS i Japan 2020 så ökar möjligheterna för investeringar.
Johan Chun fortsatte med att säga att Korea ligger lite i skuggan av Japan och räknas som den elfte största ekonomin i världen och som ett av de mest innovativa länderna i världen. Med 50 miljoner invånare är Korea idag Sveriges fjärde största exportmarknad i Asien. Korea har etablerat sig som ett av de mest utvecklade länderna för internationell handel i Asien. I och med frihandelsavtal med EU gör att det är enklare och mer kostnadseffektivt för svenska företag att exportera till Korea.

Fler japanska företag välkomnar samarbete med utländska företag och är en stor och köpstark marknad. Intresset för skandinavisk design och mode är stort och för båda länderna gäller att svenska produkter står högt i kurs och svenska lösningar har gott renommé.

Inför de båda olympiska spelen förväntas turismen öka och i samband med den utvecklas kommersiella möjligheter. Inom branscherna flygplanstillverkning, snabbtåg, bilindustrin, robotar för tillverkningsindustrin, verkstad- och skeppsindustrin samt kosmetik- och läkemedelsindustrin finns stort intresse för svenska företag avslutade Petter och Johan sitt intressanta föredrag.

HUR HAR ICA BLIVIT ETT AV SVERIGES STARKASTE VARUMÄRKEN

ICA Sveriges marknadsdirektör Mats Liedholm berättade om hur ICA blivit ett av Sveriges starkaste varumärken.
Styrkan är att vara sig själv där kärnan är den lokala handlaren som tar vara på lokala förutsättningar. ICA startade i Gävle för hundra år sedan när fria handlare gick ihop för samverkan och fann styrkan i det gemensamma.

Ett kommunikationsrecept som lever över tid och levandegör ICA är de 600 avsnitten och 15 år med ICA-Stig. Reklamfilmerna speglar samhället genom genuinitet och äkthet och visar ett samhällsengagemang som t ex rosa-bandet kampanjen samt mångfald.

Liedholm framhöll att det är samspelet mellan 1300 handlare som fokuserar på fyra nyckelområden som gör att ICA lyckats. Det är lösningar för måltider, digital omställning, tydligt prisvärde samt hälsa & hållbarhet.

Förmågan och viljan att utvecklas samt nytänkande och att finnas där kunden finns är receptet för att finnas i 100 år till.

2017-09-21T09:39:08+02:00maj 26th, 2017|