Stjärngalan 25 januari 2018

”Modet att satsa på sin idé”

Bosse Funcke, vd och ägare, Romme Alpin

Bosse Funcke inledde med att visa en kort filmsekvens över den mäktiga anläggningen Romme Alpin. Redan 1985 fick han och hans kamrat Åke en idé om att starta en skidanläggning på det högsta berget inte alltför långt ifrån Stockholm. De fann Solklinten utanför Borlänge och de första åren ägnades åt att hitta lämpliga skidnedfarter och planera för liftar. De startade sin resa med tomma händer och utan eget kapital och trots stora risker skapades det som idag är Sveriges största alpina skidanläggning utanför fjällen. Efter några år tog Bosse över ägandet själv. Första året hade Romme Alpin god omsättning men sedan följde fem sämre år på grund av dålig snötillgång. Därför gjorde de sig oberoende av natursnö och skaffade snökanoner. Därefter dröjde det till det 10:e verksamhetsåret innan man återigen nådde omsättningen från första året.
Bosse visade bild på den första pistkartan som han ritat och jämförde med dagens. Dagens anläggning har 13 liftar, 31 nedfarter och 760 snökanoner. Säsongen 2016-17 var de uppe i 300 000 besökare. Idag äger Romme Alpin närmare 450 hektar mark och har ett eget fjärrvärmeverk där flis till verket kommer från den egna marken.

Bosse försöker alltid se anläggningen från besökarens sida och har därför en strikt policy för sina medarbetare. Personalen, i varierande åldrar från 20 nationer, har enhetlig klädsel för att man ska kunna se vem som är anställd på Romme Alpin. I framtiden ses inga externa finansiärer eller riskkapitalister utan de vill att Romme Alpin ska drivas som ett familjeföretag med korta enkla beslutsvägar.

”Med mod in i framtiden”

Jenny Gotthardsson, områdeschef Bolidens zink- & silvergruva i Garpenberg

Av Jenny Gotthardsson, fick vi lära oss att redan 375 år före Kristus, började man att ”röra” i berget runt Garpenberg och att Boliden ”endast” varit verksamma samt ägare i 60 år. En regel inom gruvnäringen är att man aldrig kan påverka priset men man kan alltid sälja det man producerar. Därför är det viktigt att man har en hög kostnadseffektivitet och produktivitet.

Runt år 2000 var gruvan nära en konkurs, men då hade några ingenjörer modet att provborra på nya ställen runt berget där man inte tänkt på att utforska tidigare. Det resulterade i att man hittade en ny fyndighet. Detta innebär att de vet att de har 29 år till av brytning vilket är ovanligt lång framförhållning i gruvbranschen. I Garpenberg arbetar de miljömedvetet och fyller igen gamla schakt med restprodukter för att inte få ”Kirunaeffekten”. Vidare arbetar de ständigt med att automatisera brytningen och transporter för att förbättra miljön för medarbetarna. Det gör att de anställda är mycket positiva till all form av automation.

Mod för Jenny är att verkligen bestämma sig och att våga ta beslut, och när hon behöver reflektera, få perspektiv och nytändning i sin ledarroll är hon gärna ute och flyger i sina hemtrakter tillsammans sin bror.

”Modet att resa sig efter svåra motgångar”

Charlotta Tönsgård, VD och medgrundare Engaging Care

Charlotta Tönsgård berättade om sin kar-riärs mörkaste stunder och vad hon lärt sig av dem. Hon arbetade som VD på ett företag som gick i konkurs och som VD på ett annat företag blev hon plötsligen avskedad.

Hennes reflektioner är att man måste våga spänna bågen för att lyckas och att erkänna för sig själv att man kan falla men att inte låta sig hindras från att hoppa.Man måste även skilja på vad man gör och på vem man är och inse att man alltid är en förebild för någon annan.Får vi en chans att hjälpa andra ska vi göra det, för nu under den fjärde vågen av industrialiseringen så måste vi hjälpas åt för att gå framåt. Om du gör misstag, så lär dig av dem och gå vidare. Charlotta avslutade med att säga att de fyra grundpelarna; hälsa, hobbys, familj och jobb behöver vårdas för att fungera. Börjar en av dessa pelare vackla och krackelera är det bra om man är extra försiktig med de andra tre.

”Att ha modet att vara unik”

Lars Wiklund, VD och ägare PWS (Pure Water Scandinavia)

En inspirerande föreläsning av Lars Wiklund, om resan från att gå från ett välavlönat VD- arbete som anställd i Stockholm till att behöva leva på marginalen och låna pengar från banken, sina nära och kära och kämpa långsiktigt för att få sin vision till att bli verklighet.

PWS har utvecklat vattenreningsmaskiner som finns på varje sterilcentral på sjukhusen runt om i hela Sverige. Med mod och expertkunskap har PWS tagit sig in på en internationell marknad tillsammans med Getinge Group, som de allierat sig med i ambitionen att expandera runt om i hela världen. Vattenreningsmaskinen Cubo, som PWS utvecklat, är en ren dalaprodukt, säger Lars. Framtagningen skedde tillsammans med ingenjörer från Dalelven i Borlänge. Dessutom tas material samt själva monteringen från företag inom Dalarna. Lars beskriver också hur han lyckats höja omsättningen tillsammans med sin viktigaste resurs, personalen.

2018-09-28T13:24:17+02:00september 21st, 2017|