Nominering2023-05-10T09:13:53+02:00

Nomineringsförslag

fancy

I Dalarna finns många hängivna kvinnor och män som arbetar målmedvetet för att utveckla sina företag. Nu behöver vi din hjälp med förslag på vilka du tycker förtjänar att uppmärksammas och nomineras till utmärkelsen Stjärnan. Jurygrupperna tar tacksamt emot förslag från dig/er.

Att premiera entreprenörskap, nytänkande och utvecklingskraft är Dalarna Business sätt att öka intresset för företagande.

Stjärnan delas ut på Stjärngalan 25 januari 2024.

 1. Välj kategori
 2. Fyll i dina uppgifter*
 3. Fyll i företaget/personen du vill föreslå
 4. Klicka på Skicka
 5. Klart!

*Du måste ange ditt riktiga namn och en riktig e-post adress. Detta för att vi ska undvika spam. Vi lagrar inte dina uppgifter.

  Kriterium: Årets ungdomsföretagare ska inte vara äldre än 25 år och genom målmedvetet, engagerat och kompetent arbete ha etablerat och utvecklat ett eget företagande.

  Kriterium: Årets innovatör har utvecklat en idé till en produkt eller tjänst med nya eller banbrytande egenskaper. Produkten eller tjänsten skall ha kommersiellt intresse.

  Kriterium: Årets nyföretagare har drivit verksamheten i maximalt 4 år. Personen/erna bakom företaget har snabbt och med ekonomisk kontroll utvecklat ett nytt och stabilt företag från grunden.

  Kriterium: Årets företagsledare har genom ett tydligt och kompetent ledarskap bidragit till att utveckla sina medarbetare och /eller sitt företag på ett positivt utmärkande sätt. Engagemang, känsla, omvärldskunskap och kunnighet är exempel på utmärkande egenskaper.
  Personen
  ska ha en tydlig ledarroll i eget företag eller som anställd verksamhetsledare.

  Kriterium: Årets Företag kännetecknas av utveckling, nytänkande och god ekonomisk tillväxt. Företaget är ett föredöme såväl lokalt som regionalt, visar engagemang i samhällsfrågor och följer samhällets etiska normer och värderingar.

  Kriterium: Årets Dalaprofil är en person som genom sin företagsamhet, kreativitet och initiativförmåga har tagit världen till Dalarna och Dalarna till världen.

  Kriterium: Årets nyföretagare har drivit verksamheten i maximalt 4 år. Personen/erna bakom företaget har snabbt och med ekonomisk kontroll utvecklat ett nytt och stabilt företag från grunden.

  Kriterium: Årets Exportföretag i Dalarna ska ha en kommunicerad och långsiktig strategi med målmedveten satsning på nya exportmarknader och/eller nya exportkunder. Detta har under året resulterat i betydande tillväxt och utveckling av företagets exportaffärer som därmed utgör en betydande del av den totala omsättningen. Företaget ska ha en tydlig Dalaprofilering med bas och huvudkontor i Dalarna.

  Kriterium: Årets Varumärke i Dalarna ska under året ha arbetat målmedvetet, strategiskt och framgångsrikt med sitt varumärke. Varumärket och varumärkesarbetet ska vara dokumenterat och förankrat i företaget.